LeftRight

Finalister 2012

Här är listan på de 15 bidragen som gått vidare till sista etappen i Idéjakten 2012. Dessa jobbar nu med att utveckla sina affärsplaner med hjälp av coacherna på CSES.

Athena
Ett kollektivboende för unga från utsatta för förtryck i så kallade ”hederskulturer” samt för ensamkommande flyktingbarn. Här kan de ske en social mobilisering samt en integrering i det svenska samhället, empowerment och ett socialt nätverk genom denna nya ”familj”. Vi sätter också upp en framtidsplan för de unga som ska leda till utbildning eller arbete utifrån de ungas egna önskemål och ger dem stöd, coaching, kurativa insatser och motivation. Vi ska också verka för en kamp för denna grupps rättigheter men också mot offerbilden.

Kostupplysningen.se
På siten svarar legitimerade och utexaminerade kostvetare, kostekonomer, dietister och sjukgymnaster på allmänhetens frågor kring kost och hälsa. Målgruppen är näringsliv, studenter, allmänheten och relevanta yrkeskårer. Siten ska vara en kritisk, objektiv och lättförståelig instans att vända sig till.

Mathleaks
Att revolutionera inlärningen av matematik för gymnasieelever såväl i skolan som i hemmet genom att erbjuda förklarande lösningar till de populära läroböckerna i matematik. Tjänsten kommer att utformas som en app som även innehåller en formelsamling och ett diskussionsforum.

Street Food Stockholm
Vi vill skapa möjligheter för människor att starta Street Food-verksamhet. Det gör vi genom att aktivt verka för regelförändringar genom att arrangera Street Food Market. Efter två lyckade marknader har tre nya street food-entreprenörer fått se dagens ljus. Street Food är en självklarhet i varje storstad och vi tror Stockholm behöver mer Street Food. Marknaden, tillsammans med opinionsbildning genom aktiva inlägg i debatten är verktyg för att få till stånd den regelförändring som Stockholm behöver för att få bättre mat, fler jobb och bättre integration.

eLots
Vi vill utbilda seniorer och pensionärer i data och hur man använder internet. Upplägget är fyra kurstillfällen, två timmar långa, för åtta deltagare med två till tre handledare. Deltagare får lära sin om hårdvaran, internettjänster såsom internetbanken, kommuntjänster, maila och läsa nyheter. Lokalen kan vara ABF:s eller något pensionärsförbunds. Vi ser också gruppen som en målgrupp vi kan skapa produkter mot i framtiden.

High Heaven
En action- och extremsportsite för tjejer och kvinnor över hela världen. Siten ska få kvinnor att känna att de kan, vill och vågar. Här får kvinnor höras och synas och visa engagemang för varandra. Siten ska byggas kring en community som samlar allt inom shopping, event och nyheter.

UtiliHab
Tänk dig ett hus som du själv designar, bygger, ritar om och uppdaterar, utan speciella kunskaper eller avancerade verktyg. Tänk dig att på ett enkelt vis själv kunna bygga till ett extra rum, en ny våning, installera solpaneler eller ett grönt tak. Tänk dig att du kan ta med dig huset när du flyttar – och att du kan köpa, sälja och byta delar på en andrahandsmarknad. Föreställ dig att människor över hela världen får tillgång till ett billigt, ekologiskt, återvinningsbart och giftfritt byggnadssystem. Där de som använder husen får bestämma själva över dem, istället för att vara beroende av ett fastighetsbolag eller en bank.

Greaid
Att utveckla och och driva affärsidéer som uppfyller tre kriterier: att bidra till en positiv samhällspåverkan lokalt, regionalt eller globalt, att fylla ett behov på marknaden, att vara skalbar och generera intäkter till Greaid. De första idéerna vi kommer att utveckla är: Brapengar och Godinnovation: en innovationstävling för skolklasser i årskurs 9 där klassen gemensamt ska komma en lösning på något i samhället, ekologiskt eller socialt, som skulle kunna fungera bättre. Denna tävling är utformade så att den passar in i läroplanen och kan användas i undervisningen.

inBelly
Vi vill stärka konsumentens röst och rätt till mat fri från skadliga tillsatser. Genom vårt verktyg, både site och mobil app, kan konsumenterna få hjälp att ta reda på vilka tillsatser, i de långa innehållsförteckningarna på matvaror, som är skadliga. Det enda man behöver göra är att ta ett foto med sin mobiltelefon så får man strax tillbaka ett svar på vad produkten innehåller för eventuella skadliga tillsatser. Konsumenterna kan på detta sätt också varna varandra för produkter som innehåller skadliga ämnen och därigenom påverka producenterna att ta bort de skadliga tillsatserna.

Dump Tees
Försäljning av ekologiska t-shirts med sanna berättelse från människor som bor på en soptipp. Kläderna produceras av ett arbetarägt kvinnokooperativ i Nicaragua. Var tredje månad kommer en ny story ut, med en ny design.

InvivoPlay
Att kombinera vetenskap och att ha kul genom ett dataspel. Spelet bygger på fem olika livs-områden: spiritual, wealth, health, wisdom and social. Spelet är Facebookintegrerat. Genom att nå mål i spelet blir vi bättre på att nå mål och skapa positiv förändring i vårt vardagliga liv.

Bar Gen(i)us
Vi vill anordna en eftermiddag/kväll som företag och civilsamhälle får anmäla sig till för att diskutera jämställdhets-case med inriktning mot management och affärsverksamhet. Ett av målen är att nå det mansdominerade toppskiktet i näringslivet.

Friendy
Figuren Friendy ska hjälpa barn att förstå, hantera och uttrycka sina känslor, utveckla empati och tolerans samt att skapa och bevara relationer från en tidig ålder. Detta genom interaktiv barnteater men figuren ska även finnas som App, docka och i bokform. Friendy reser runt i miljöer kända för barn och utforskar det där med att må bra. Är det okej att känna vad som helst? Vad gör jag när ingen förstår mig? När jag är arg, rädd eller ledsen?

Forza Ungdom
Jag vill underlätta för nyanlända ungdomar att få kontakt med svenska ungdomar. Jag vill stödja och stärka ensamkommande flyktingbarn genom att coacha gymnasieelever så att de i sin tur kan coacha ensamkommande flyktingbarn. Detta kommer att vara givande för båda parter.